Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348 Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348

 Актуално


 Поръчай сега
 Порция смях :)

Телефонът звъни в три часа през нощта. Мъжки глас пита:
- Ало, 931-23-57 ли е?
- Алкохолик нещастен, не можа ли поне една цифра да улучиш?

 Статия

Схеми за лов на бяла риба

Риби и Такъми (бр. 12 / 2011 г.)

 

От Станил Йотов

 

Ноември е месецът за лов на бяла риба от лодка. Зъбатиките вече върлуват в дълбокото и се хранят активно. Това е един от най-атрактивните видове риболов на хищници. Как да подходим и с какви техники да ловим бялата? Достатъчно вече се изписа за техниките с джиг и силиконови примамки. Някои други схеми обаче все още са недостатъчно добре застъпени, а в същото време много резултатни. Става въпрос за различните видове риболов с мъртва рибка и земен червей. Какви са тайните на този широко застъпен в Западна Европа метод за лов на бели риби? По-долу ще стане въпрос именно за това.

 

Уклей или червей за стръв
При избора на рибка за стръв не бива да имаме колебания. Най-добрата и устойчива стръв за бялата риба си остава уклеят. Налавяме си рибки с дължина от 6 до 10 см, те са най-подходящи за нашите цели. Въпрос на личен избор е дали ще си наловим дребен уклей с въдица, или ще ползваме формално забранените за риболов цапала. Така или иначе не се нуждаем от повече от около 20 уклея. Добре е да ги държим в голям съд, за да се запазят живи в хода на риболовния излет. Ако решим да ползваме големите земни или дъждовни червеи, трябва да ги съхраняваме живи.

 

Техника „на придърпване”
Методът се състои в това да влачим с придърпване рибето по дъното с неравномерни движения и паузи. Уклеят се закача през главата. По този начин можем да облавяме и най-дълбоките места, където дъното е на около 30-40 метра под повърхността, както и да покриваме дистанции от порядъка на 60-70 метра. Използват се по-дребните уклеи с дължина около 6-7 см.
Такъмите: Добре е въдицата да бъде с дължина поне 2.70 – 3.00 метра. Куката се подбира от номерата 3-5 съобразно големината на рибето, с недълго стебло, за да бъде по-дискретно закачена стръвта. Макарата трябва да бъде с добра вместимост и да може да побере поне 150 метра монофилно влакно със сечение около 0.24 или същото количество брейд 0.10-0.12. Използваме поне 40-50 см повод с диаметър 0.18, който трябва да бъде от много здраво влакно. Поводът се монтира на вирбел. Утежнението, което е от куршум от 8 до 15 грама в зависимост от това на каква дълбочина ловим, се нанизва подвижно направо на основното влакно. Между него и вирбела поставяме пластмасово топче за амортисьор.
Начин на ловене: Замятаме от лодката в избраната посока и оставяме стръвта и тежестта да потънат до дъното. След това започваме да придърпваме рибката и да я тътрим долу. Правим паузи между всяко придърпване от поне 4-5 секунди. Въпросът е уклеят да върви по дъното като умираща и лесна за улавяне плячка. Държим линията опъната, за да усетим кълването. След като почувстваме, че отсреща нещо ни дърпа линията, отпускаме и изчакваме няколко секунди. Въпросът е бялата риба да налапа добре примамката и да размотае малко от линията. Засичаме с мощно движение, за да забием добре куката в челюстите на хищника.

 

„Джиг” с мъртва рибка
За по-прецизен риболов на бяла в дълбочини от порядъка на 10-15 метра може да използваме подобрен вариант на горната схема. Номерът се състои в това да си направим нещо като джигова примамка, само че с кука с късо стебло. В този случай утежнението се пада точно до главата на рибето.
Такъмите: Използваме въдица с дължина поне 2.70 метра и монофилно влакно 0.20 - 0.22 с възможно най-ниска разтегливост. Това е много важно, тъй като при засичането куката трябва да се забие добре. Ефектът се получава само с влакна, които не се разтягат, в противен случай ще имаме откачания. Повод не се използва. Първо нанизваме на основното влакно оловно топче с тегло около 5-7 грама. След това поставяме силиконов стопер, а накрая завързваме куката. Сваляме стопера най-долу. По този начин утежнението отива точно до куката. Закачаме уклея през главата и сме готови да ловим.
Начин на ловене: Замятаме на възможно най-голяма дистанция, ако искаме да обловим по-голям периметър. Ако рибите са под лодката, просто ще се наложи да помпим. Ловенето в по-широк участък обаче е за предпочитане, тъй като има по-голям шанс да прокараме стръвта под носа на хищника. Воденето на примамката се извършва по следния начин – правим две-три къси и отривисти движения с върха на пръчката, след което оставяме стръвта неподвижна на дъното в продължение на няколко секунди. Внимание! Не се ограничавайте само с едно късо придърпване от 20-30 см, тъй като в дълбокото рибето играе по съвсем друг начин. Няколко поредни придърпвания вече правят анимацията съвсем друга. След паузата повтаряме движенията. Когато усетим удар, изчакваме няколко секунди и засичаме широко назад.

 

Неподвижна рибка
Това е метод за риболов на трофейни бели риби. Знае се, че големите хищници се хранят с мъртви рибки по дъното. Тази техника може да се използва и за риболов от брега.
Такъмите: За лов от лодка ни трябва въдица с дължина поне 2.70 м. Използваме същия такъм, както от метода за риболов с придърпване. За по-голяма сигурност може да заменим единичната кука с тройна.
Начин на риболов: Оставяме всичко да седи неподвижно на дъното, държим шпулата на макарата отворена. Когато усетим кълване, отпускаме влакното, за да може хищникът да наеме примамката. Най-често бялата риба размотава около един метър влакно, прави пауза и след това продължава. Това е моментът за мощната засечка.

 

Бяла на „Драшкович”
Системите за риболов с мъртва рибка по метода „Драшкович” също могат да ни свършат добра работа. За целта подбираме за стръв уклей с дължина около 10 см, тъй като монтажът е малко по-груб в сравнение с предишните две схеми.
Такъмите: Въдицата трябва да бъде с твърд и в същото време чувствителен връх, който може да ни предаде какво става от другата страна на линията. Дължината варира между 2.40-2.70 м, ако ловим от лодка. В случай, че търсим бялата риба от брега, пръчката трябва да бъде поне 3.80 м. Макарата и прътът е добре да бъдат с общо тегло не повече от 550 грама. Изборът на диаметър и цвят на влакното често пъти са определящи за крайния резултат. Най-добре е да заложим на линия в жълт и червен цвят, за да имаме добра видимост. Влакното не бива да бъде разтегливо, от тази гледна точка може да заложим и на брейд. Замятането се извършва с възможно най-лекото движение, за да не се поврежда рибката. При „Драшкович” имаме две забивания в тялото на рибето – едно от самия прибор за закрепване и второ от тройната кука.
Начин на ловене: И тук, както в останалите случаи, спускаме примамката на дъното. Придърпването се извършва със серия нервни движения, при които обираме между 1 и 2 метра влакно в зависимост от дълбочината под нас. Принципът е, че когато ловим на 20 и повече метра под нас, прибираме повече влакно, и обратно. Кълването може да бъде с доста мощен удар, но е възможно и само да почувстваме леки почуквания и дърпане от другата страна. И в двата случая засичаме веднага, тъй като всяко закъснение може да накара бялата риба да изплюе примамката.

 

Със земен червей
Този начин на риболов на бяла е най-слабо разпространен, а в същото време дава отлични резултати. Предубеждението, че бялата кълве само на рибе, е изключително грешно. Всъщност големите земни и дъждовни червеи са отлична примамка за този хищник.
Такъмите: В общи линии схемата е като тази при риболова с придърпване, описана по-горе. Червеят се подбира да бъде с дължина поне 12-15 см. За предпочитане е да се използва единична кука. Стръвта се нанизва откъм главата, два пъти, за да бъде устойчиво закрепена.
Начин на ловене: Замятаме внимателно и спускаме стръвта до дъното. След това правим рязко движение с върха на пръчката нагоре, като примамката трябва да отскочи поне на 20-30 см от дъното. В никакъв случай обаче не бива да правим брутални движения, тъй като ще нараним червея. Във всички случаи трябва да редуваме разнообразни, а не мноотонни и еднакви движения, да правим различни по продължителност паузи. Атаката най-често е именно по време на паузата. Когато усетим, че отсреща имаме кълване, засичаме веднага.
Това, в общи линии, са някои схеми, които можем да приложим за разнообразие при риболова на бяла риба през есента. Често пъти мъртвото рибе и земният червей се оказват доста по ефективни примамки, отколкото силиконът. Все пак подаваме на бялата риба нещо естествено, с което тя е свикнала да се храни. Опитайте, ще имате добри резултати.


 

Кога кълве бялата?

Европейската школа за улов на бяла риба е систематизирала в практиката някои изводи, свързани с поведението на хищника съобразно климатичните условия и времето въобще.

 

Вятър
Общи положения за големи язовири и затворени водоеми

Южен: Подходящ за риболов
Северен: Лош, освен ако не е духал в продължителен период от поне няколко дни
Западен: Отличен, стига да не е прекалено силен и да ни поставя да ловим в голямо вълнение
Източен: Възможно най-лошият за риболов на хищници

В река или канал
Посоката, от която духа вятърът, няма почти никакво значение. Важното е посоката, в която духа съобразно течението

В кариери и малки водоеми
- избягвайте риболова в много бурен вятър
- най-благоприятни са ветровете от запад и юг
- изберете да ловите от брега, към който духа вятърът

 

Температура
- рязкото спадане на температурата спира апетита на рибите поне за един ден
- лекият спад на температурата повишава кълването
- бързото покачване на температурата намалява кълването
- лекото покачване на температурата увеличава апетита на хищниците
* Обобщение: може да се каже, че резките и брутални смени на температурата и климата в никакъв случай не благоприятстват улова на бяла риба

 

Светлина
- разкъсаната облачност е най-добрата за улов на бяла риба, стига барометърът да отчита постоянно атмосферно налягане
- големите черни облаци, които вещаят дъжд, не са благоприятни за кълването
- изгревът и залезът на слънцето са най-доброто време за улов на бяла риба. През деня трябва да търсим хищника в сенчести места. Това е времето да ловим под стените на язовирите, където има сянка.
*Обобщение: силната светлина не е подходяща за лов на хищника. Средното слънчево греене е най-доброто

 

Дъжд
- лекият дъждец в безветрено време е най-добрият момент да ловим бяла риба
- топъл дъжд, който вали в студена вода, увеличава кълването
- студените порои намаляват кълването

 

Буря
- часовете преди буря са благоприятни за кълването
- по време на бурята рибите не кълват. Освен това е много рисковано, тъй като карбоновите въдици привличат гръмотевиците
- след буря хищникът се активизира
- в градушка рибата не кълве

 

Мъгла
- в дебела мъгла речният улов на бяла риба е със скромни резултати
- мъглив ден в топлия сезон е отлично време за лов на бяла риба

 

Атмосферно налягане
- лекото покачване е време да се лови бяла риба, особено ако и температурата скача с няколко градуса нагоре
- рязкото покачване е лош фактор за кълването
- лекото спадане също активизира рибите
- рязкото спадане спира кълването
- средно атмосферно налягане – перфектно време за риболов

 

Фаза на луната
- първа и трета четвърт на изгряващата луна благоприятстват кълването
- последна четвърт на залязваща луна повишава апетита на бялата риба
- двата дни преди и след новолуние са отлични за риболов
- пълнолунието е най-лошият период за лов на бяла риба

 

Цвят на водата
- светъл: всички техники за бяла риба вършат работа, както с изкуствени, така и с естествени примамки
- мътна вода: бялата риба използва повече мириса си заради влошената видимост. Най-добра работа в тези условия върши риболовът с живо или мъртво рибе, както и с парчета сардина. Риболовът със светли и светещи силиконови примамки също е решение.
- метални блесни: в светла вода ползваме блесни с по-тъмен цвят, а в замътени участъци слагаме сребристи примамки

 

Идеалните условия
- изгряваща или залязваща луна
- средно атмосферно налягане без драстични промени
- лек западен вятър
- небе с разкъсана облачност
- леко покачване на температурата


 Добави коментар
  Вашето име: 
  Email:  
  Коментар:  
   
*Всички коментари се публикуват след одобрение от оператор

Архивни статии


Тук е събран голям масив от статии на наши и чужди автори, публикувани в сп. "РИБИ И ТАКЪМИ" и "РИБАРСКИ ВЕСТНИК". Систематизирани са по теми и години.

Риболов на мач
Риболов на щека
Риболов на плувка
/други/
Захранки и стръв
Възли и монтажи
Риболов на фидер
Шаранджийски риболов
С муха и шнур
Риболов на сом
Хищници на спининг
Хищници на стръв
Подледен риболов
Морски риболов
Спортен риболов
Теория
Риболов по света
Интервюта
Такъми
Маршрути
Репортажи
Страници: 1  2  3  4  5    » 
Пролетен риболов на клен
От Пламен Панталеев   За мнозина от вас съм сигурен, че клена е интересна риба. Нейния риболов често придава големи емоции, особено когато излизат ...
Пъстървата – кога и как?
От Станил Йотов   За добрите риболовци на пъстърва е ясно едно – те успяват, защото познават много добре не нещо друго, а навиците на съперника си ...
С боло по река Искър
от Ивайло Янков Здравейте приятели на риболова, С мои колеги (и приятели) в риболова решихме да направим тематичен риболов на болонезе. След доста ...
В прохладните дебри на планината
От Краислав Димитров   Захлупвам часовника с шепа още в мига, в който решава да позвъни. Въпреки че навън нощта още властва и до развиделяване има ...
Платики на канала “Вурн”, Холандия
  От 5-кратния световен шампион Алън Скоторн специално за сп. “Риби и Такъми” Каналът “Вурн” е идеален водоем за провеждане ...
Как да хванем трофеен кефал през зимата?
Най-добрата зимна захранка са белите червеи, подавани с прашка   От Калоян Белополски   Една от малкото активни риби в реките през цялата зима ...
Време за пъстърви
  Рибите налитат на изкуствени мухи и блесни   От Калоян Белополски   Риболовът на муха и шнур не е най-популярната дисциплина у нас, но ...
Уклеи на късо … по английски!
  От 5-кратния световен шампион Алън Скоторн специално за сп. “Риби и Такъми” По време на две от последните големи първенства, ...
Интервю с Явор Недев, Изпълнителен директор на ИАРА
Явор Недев е роден през 1966 година в София, магистър по "Политически науки" от Софийски университет "Свети Климент Охридски", ...
Нов световен рекорд
42.63 кг огледален шаран изпрати световния рекорд в историята Англичанинът Мартин Локи счупи световния рекорд с 1,35 кг и е първият риболовец, който минава ...
Страници: 1  2  3  4  5    » 
 Топ новини
 Новини


 Времето утре
Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6 Warning: file(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 27 Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6