Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348 Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348

 Актуално


 Поръчай сега
 Порция смях :)

Двама студенти се срещат в двора на МЕИ-то.
- Хей, че готино колело караш, откъде го взе! - вика единия.
- Абе оня ден тъкмо отивам на лекции и гледам една готина колежка се приближава към мен на колело, скача от него, сваля всичките си дрехи и ми вика "Може да имаш всичко, каквото поискаш!"
- Добър избор! - вика първия. - Дрехите й и без това нямаше да ти станат.

 Статия

Лов на пъстърва с естествена стръв

Риби и Такъми (бр. 5 / 2011 г.)

 

Месари, касапи, унищожители на ценни риби... Това често може да се чуе по адрес на риболовците, които търсят пъстървата с естествени примамки. Доста колеги робуват на схващането, че уловът на пъстърва с жива стръв е едва ли не някакво престъпление, за което на оня свят ще се изкупуват грехове.

 

От Станил Йотов

 

Така ли стоят нещата в действителност? Допреди година аз също гледах недоверчиво към колегите, които ловяха с естествена стръв. В крайна сметка обаче реших да опитам, тъй като навремето като ученик ловях балканки с бумбучката по няколко старопланински реки. Оказа се, че нито е чак такова престъпление, нито се повреждат уловените риби. Във всеки случай пораженията са по-малки, отколкото ако ловим с блесна или воблер. Ако сме етични риболовци, не задържаме пъстърва над нормата, а в реките с по-редки риби ловим по схемата „хвани и пусни”, със сигурност няма да попаднем нито в категорията на месарите, нито на бракониерите. А в същото време може да имаме отлични резултати и вълнуващи излети. В този материал ще стане въпрос за техниката и тактика на два вида риболов на пъстърва – с ларва на восъчен молец (камола) и с мъртва рибка.

 

Такъмите
Такъмите при риболов на пъстърва с естествена стръв включват използването на дълга въдица. Идеята е, че в средните реки с ширина до около 10 метра си ловим буквално под върха на пръчката. В по-широките, каквито са пъстървовите зони на Въча, Струма, Вит или Искър, с дългата въдица имаме възможност да упражняваме по-добър контрол на линията.

 

Въдицата
При риболова на пъстърва с жива стръв се използват пръти с дължина между 5 и 10 метра. Ако ловим в малки реки, директният телескоп с дължина 5-6 метра без водачи ни върши чудесна работа. За средните и големи реки обаче се ползват болонези тип „варио”. Именно този вид риболов ще разгледаме, тъй като по-надолу ще стане въпрос за опит да уловим големи риби. А те обитават предимно по-големите реки. За тях стандартната пръчка е поне 6-7 метра. По-големите се използват предимно в състезателния риболов на пъстърва. Аз лично ловя с „шестица”. Болонезите „варио” имат тапи на всяка една от секциите, и дължината им може да варира. Защо е нужно това? На първо място риболовът на пъстърва си е живо приключение, с много ходене, навиране в драките и замятане под надвиснали клони и т.н. Това често налага въдицата да бъде в полусгънато и напълно прибрано състояние. „Варио” системата върши чудесна работа. Освен това с нея можем да возим линията на различна дистанция, като маркерът, утежнението и куката със стръвта се движат точно под върха на пръчката, ако ловим в река с ширина до 10 метра или сме нагазили с цел да имаме по-добър контрол върху линията. При изваждането на вече уловената пъстърва сгъваме въдицата отдолу нагоре, и накрая кепчосваме рибата при дължина на пръта от 2-3 до 4 метра. Емоцията да извадиш голяма пъстърва с дълга въдица е много по-голяма, отколкото ако ловим с обикновен спининг или мухарка.

 

Макарата
Тя не е толкова важна, колкото например в спининга. Подбира се от малките модели, но така, че теглото й да балансира с въдицата. Докато в спининговия риболов нейните качества са от решаващо значение, при улова с естествена стръв повече работим с пръчката. Най-важното е да бъде надеждна и с добре регулиран аванс по две причини. Първата е, че при непрекъснатото разпъване и сгъване на въдицата авансът трябва да бъде съвсем разхлабен, за да отпуска влакно. Другата е, че борбата с рибата продължава по-дълго време и ако не работим с аванса, рискуваме да се откачи.

 

Линията
В моя случай ползвам основно влакно 0.16 и повод между 0.125 и 0.14 в зависимост от това какви риби очаквам да ударят. Ако в реката преобладават екземпляри до 30-35 см, съвсем спокойно можем да минем с по-тънкия повод. Ако обаче има шанс да закачим някоя торпила от 50 см и нагоре, слагаме по-дебелото, за да имаме повече шансове за успех. Над утежнението поставяме маркер, който ни ориентира за местоположението на линията и кълването.

 

Утежнението
Линията се утежнява средно с около 1.5 грама оловни тежести. Идеята на този риболов е да работим със силата на течението и водната струя при извозването на линията, а не да струпваме много тежест на едно място. За средните реки ползвам следния „синджир” от оловни тежести, разположени през 3 см една от друга: отдолу нагоре поставям 4 съчми от 0.12 грама всяка, след това 3 от 0.20 грама и най-отгоре една от 0.30 грама. Така общото тегло на оловните тежести по линията ми става 1.38 грама. Ако се лови във високи, дълбоки и буйни води, може да утежним докъм 1.8 грама. Това е линия, която влиза в работа именно през април и май, когато реките са с много високо ниво. Принципът обаче е един – с колкото по малко утежнение можем да минем, толкова по-добре.

 

Куката
В зависимост от стръвта имаме два варианта за големина на куката. Ако ловим на камола, №10 върши чудесна работа. При риболов с мъртво рибе №8 с късо тяло и широка сгъвка е по-подходяща. И в двата случая идеята е куката да бъде напълно покрита от стръвта в името на по-добрата презентация.

 

Кепчето
Използването на малко кепче тип „мухарско”, удобно за носене, е твърде желателно. От една страна върхът на въдицата не е предназначен за изваждане на пъстърви на буксир. От друга използването на кепче предпазва рибата от нежелани интервенции с ръце, а и самото й измъкване е далеч по-сигурно.

 

Подаване и извозване на линията

 

Риболов с камола
Тази стръв представлява едра бяла ларва на восъчен молец, вредител в пчелните кошери. Тя е много обемиста и не бастисва малките пъстърви, които евентуално биха клъвнали. При рибите с дължина до около 30 см най-често закачането е в областта на челюстта, което ни дава възможност при желание да я върнем обратно във водата. Но дори и да погълне навътре, пъстървата ще оцелее, ако срежем влакното и я пуснем обратно с куката в гърлото. След време рибата успява да я изхвърли и изплюе обратно.

 

Движение на линията
Фиксираме маркера по такъв начин, че разстоянието от най-долната сачма до него да бъде с около 10-15 см повече от дълбочината, на която ловим. Идеята е да возим линията по такъв начин, че куката с камолата и най-долните 1-2 сачми да се търкалят по дъното, а останалите да се движат над него. Това ни предпазва от нежелани закачки, оплитане в камънаците по дъното и късане. В същото време стръвта попада в зрителното поле на пъстървите, които се крият под камъните. Замятаме срещу течението, като държим влакното изпънато, а пръчката е в успоредно положение на водата. Стремим се да има максимално малко линия между върха на пръчката и маркера. По този начин имаме прецизен контрол върху линията и усещаме кълването във всеки един момент.

 

Нащрек при изтичането
Трябва да бъдем нащрек, когато маркерът и стръвта изтекат надолу по течението. Идва един момент, в който линията се изпъва. Течението започва да вдига нагоре „синджира” и камолата. Именно в този момент на издигане на стръвта много често пъстървата предприема решение за атака. Ситуацията е твърде деликатна, тъй като при засечката пъстървата се изхвърля рязко нагоре, и ако има възможност, влиза в течението и ползва и неговата сила, за да опита да се откачи. Ако сме заловили голяма риба, трябва веднага да започнем леко да отпускаме влакно, за да не се откъсне. Добре е, ако брегът на реката позволява, да държим пъстървата на едно място и ние да я доближаваме, като обираме влакното чрез макарата. Това силно намалява шансовете на петнистата красавица да избяга, вместо да я теглим срещу течението.

 

Риболов със задържане
Често пъти, особено при силно обрасли брегове на реките, ни се налага да ловим с камолата на задържане. Този метод се състои в подаване на стръвта надолу по течението. То се извършва по следния начин: спускаме линията надолу и я оставяме да изтече през целия вир, където очакваме да има пъстърва. След това придърпваме, пак отпускаме надолу, пак придърпваме нагоре... Целта е камолата да играе дразнещо и да пропада към дъното. Задържането е много ефикасен метод, тъй като издигащата се и спускаща камола влудява пъстървите.

 

С мъртво рибе
С описаните по-горе такъми, с дългата въдица, маркера и всичко останало съвсем спокойно можем да ловим пъстърва с мъртва рибка. Единственото, което се налага, е да сменим куката от №10 с №8, като подбираме модел от по-широките и с по-късо стебло. За стръв използваме лешанка – рибката, която се явява любима храна на пъстървите. Най-често лешанките се навъртат в тихата зона около брега и не представлява никакъв проблем да си ги наловим с кепче. Държим рибките в половинлитрово шише, като през 30 минути им сменяме водата. По този начин можем да ги запазим пресни по-дълго време.
Монтаж на стръвта: Най-често лешанките, които ни влизат в работа, са с дължина от 3 до 5 см. Предварително умъртвени се нанизват през главата. 5-сантиметровите рибки примамват най-вече хубавите балканки с дължина над 35 см, тези от 3-4 см ловят риби от всички размери. Миналото лято имах случай, при който трофейна пъстърва с дължина над 60 см ми удари четири пъти на лешанка, като преди това беше отказала да атакува други видове стръв. И четирите пъти обаче успя да се измъкне.
Този вид риболов предпазва пъстървите от нагълтване навътре. В повечето случаи дребните пъстърви много трудно успяват да нагълтат рибката и въобще не могат да бъдат засечени. Така си спестяваме повреждането на маломерките. Мерните и трофейни балканки пък се закачат най-вече за устните и не се повреждат.

 

Водене на линията
При този вид риболов извозването на линията е малко по-различно, отколкото с камолата. Докато ларвата се спуска свободно по течението, с мъртвото рибе е добре да се извършват най-различни манипулации. Целта е да имитираме болнава рибка, която има трудности да се справи с течението и изглежда лесна жертва в очите на пъстървите. Затова след замятането е добре да придърпваме примамката с къси и отривисти движения на върха на пръчката. Също така е много резултатно, ако отделим повече време за риболов със задържане, особено в разлетите недълбоки бързеи. В местата с дълбочина около 0.5 до 1 метър това се прави съвсем лесно – просто придърпваме и отпускаме рибето. Отдолу пъстървата вижда лешанка, която се опитва да се бори с течението, и най-често предприема бързо решение за атака.

 

На мъртва рибка със спинингов такъм
Ако предпочитаме тематичния риболов с мъртва рибка, можем да го практикуваме и със спинингов такъм. Въпрос на избор – едни ще предпочетат 6-метровата болонеза варио, другите ще заложат на спининг с дължина 2.70. Във втория случай обаче нещата са малко по-различни. Подбира се среднотвърда пръчка с акция в рамките на 5-20. Макарите са същите, като при класическия спинингов риболов с блесна или воблер. Влакното варира в диапазона 0.16-0.18 за монофилните и около 0.08 – 0.10 за плетените.


 Добави коментар
  Вашето име: 
  Email:  
  Коментар:  
   
*Всички коментари се публикуват след одобрение от оператор

Архивни статии


Тук е събран голям масив от статии на наши и чужди автори, публикувани в сп. "РИБИ И ТАКЪМИ" и "РИБАРСКИ ВЕСТНИК". Систематизирани са по теми и години.

Риболов на мач
Риболов на щека
Риболов на плувка
/други/
Захранки и стръв
Възли и монтажи
Риболов на фидер
Шаранджийски риболов
С муха и шнур
Риболов на сом
Хищници на спининг
Хищници на стръв
Подледен риболов
Морски риболов
Спортен риболов
Теория
Риболов по света
Интервюта
Такъми
Маршрути
Репортажи
Страници: 1  2  3  4  5    » 
Съдържание
Актуално Забрана за риболов 2013 /4 Секрети на успеха Създаването на един световен шампион /8 От Алън Скоторн специално за читателите на сп. ...
Опростените монтажи са за предпочитане
От Мариян Петров   Здравейте, искам да споделя с вас един страхотен риболов на хищници на яз. “Йовковци”. Преди този излет риболовът на ...
Спортната 2009 година
част 2   От Ян Ван Шендъл   Европейското в Радице, Словения Миналия месец ви разказах всичко за Световното Клубно Първенство в Мадунице, ...
Още нещо за влакната
Влакното – това е свързващото звено между риболовеца и рибата. От правилния му избор зависи точността на замятане, играта на примамката, успешното вадене ...
За платики в жегите
 От Калоян Белополски   Определено може да се каже, че платиката е основен обект за риболов във все повече язовири в страната. Например на язовир ...
“Риби и Такъми” са новият Републикански Шампион!
Евгени Милев от същия отбор убедително спечели титлата в индивидуалното   Калоян Белополски   На Гребната база в Пловдив се проведе финалния ...
Есенно зарибяване от клуб „Балканка”
От Краислав Димитров   Едва преди седмица завърши пъстрвовия сезон, а вече ми липсва. Липсват ми ромонящите между сивите камъни бистри речни води, ...
Приказка за един язовир
 От Краислав Димитров   Сигурно мнозина от вас познават яз. "Студен кладенец". Много хора са прекарвали незабравими часове по прекрасните ...
Амстердам: столицата на големите щуки
  От Ян Егерс   Когато започнах да ловя щука през 50-те години на миналия век, се свързах с доста щукари от Амстердам. И това си беше съвсем ...
Тайните в подледния риболов на костури
   За някои риболовци зимата е време за червено вино, греяна ракия и стоене на топло. За други сега започва големият купон. Краят на декември и ...
Страници: 1  2  3  4  5    » 
 Топ новини
 Новини


 Времето утре
Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6 Warning: file(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 27 Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6