Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348 Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348

 Актуално


 Поръчай сега
 Порция смях :)

- Напоследък започвам да забравям. Вчера ходих за риба и забравих въдицата си.
- Кога забеляза това?
- Когато донесох сома вкъщи!

 Статия

За скобари по Дунав

Риби и Такъми (бр. 7 / 2010 г.)

 

От средата на май се разреши риболова на карагьоз (дунавска скумрия) и попчета на река Дунав. Ако досега забраната изтичаше по-рано от общата, само за дунавската скумрия, то сега са включени и попчетата. Това на практика означава, че може да се лови почти всякаква риба на стръв червей, например, тъй като по този начин се ловят и попчета както на дънни въдици, така и на плувка. Друг е въпросът, че всякакъв друг вид риба не бива до 10-ти юни да попада в живарниците. В противен случай със сигурност ще се налагат глоби.

 

От Калоян Белополски

 

Ако например ловите “на мамка” скобари, неминуемо ловите и множество попчета. По този начин имате претекст, под който сте защитени от глоби в оставащите дни до изтичането на пълната забрана. Друга е темата, че е забраната за риболов с въдица в река като Дунав е крайно нецелесъобразна. В тази огромна река с въдица не би могло да се нанесе щета на рибното богатство, дори и всички притежатели на риболовни билети у нас да се наредят по брега през цялата пролет! Със сигурност белята става от професионалните мрежи и бракониерите с ток, преграждането на устията на притоците и т.н. Редно е да се пазят боищата, които реално не са в Дунав, а в притоците, и да се забранява само риболова на ценните риби като шарана, амура, сома и бялата риба в този период, а всички плевелни риби като мъздруги, каракуди, скобари, платики, морунажи и т.н. да са разрешени за риболов целогодишно, но само с една въдица. Така е в много други страни, през които минават подобни големи реки. Редно е и у нас да стане така. А това дето от другата страна на реката румънците от 20-ти май си ловят свободно, а отсам тече забрана чак до 10-ти юни е направо нелепо!
Традиционно напролет тръгва силен риболов по река Дунав. За разлика от миналата година сега в реката има достатъчно вода и риболовът върви успешно. Има множество удобни места на които се лови риба, а най-перспективните биват завадени още от вечерта. По цялото протежение на българския участък на Дунав има множество “дашни” места за риболов на скобар. Те се знаят много добре от местните рибари и по това лесно могат да се ориентират и останалите мераклии. Сега на реката се ловят основно едри скобари, но между тях се случва да се улови и мъздруга, морунаж, платика, бяла мряна и т.н. Това зависи от избраното място. ако е чакълесто със силно течение и не много дълбоко то най-вероятно ще се ловят основно скобари и попчета, а може и някоя бяла мряна. Ако е по-дълбоко, тинесто и с по- бавна вода може освен скобари да се завъртат и мъздруги, морунажи и платики.

 

На “мамка”
Най-ефикасен си остава риболовът на “мамка”. Това представлява мрежеста торба, пълна с няколко натрошени хляба, завършваща с голям поплавък, указващ точното място на захранката. Тя се хвърля на места със силно течение, което отмива трохи, които бързо събират гладните риби. Риболовът е много емоционален и атрактивен. Този метод се практикува само по река Дунав, и определено носи голям ефект.
Първоначално преди повече от 20 години всичко е започнало просто с едно колче, дълго около 1,50 м, одялкано и заострено в долната си част. Около надялканата с нож повърхност се облепва омесен на тесто хляб от 4-5 филии, и колчето се забива в дъното, така че върхът му да е на сантиметър-два под водата, а хлябът да е почти до дъното. Течението отмива по малко от хляба и навърта рибите. Така бързо се събират уклеи, между които се завърта и по някой изгладнял скобар. След това дунавските риболовци измислят и “мамката”, която е много използвана и до днес там, но е непозната в страната. Избира се мрежеста торба с око 2-4 см. В нея на дъното се поставят 2-3 кръгли тежки речни камъка. Над тях се поставят натрошени 3-4 стари, но не мухлясали хляба. Може предварително хляба да се ароматизира с плодов течен ароматизатор. Преди години в мамката слагахме и половин издълбан в средата пресен хляб с шепа-две бели червеи, но сега при наличието на милиарди попчета това не е целесъобразно. Торбата се завързва отгоре към голям сомски вирбел. През свободното око на вирбела се прокарва дебело 1,0 мм влакно, което в единия край е с нанизана и застопорена топка стиропор колкото портокал, а от другия край е навита на мотовилце. Торбата се накисва за малко във водата за да поеме хляба вода и се вкарва във водата на желаното място. Достатъчно е дълбочината да е около 1,5 – 1,8м. Влакното се изпъва с9тиропора, наричан “бочка” се показва и с влакното се придърпва така, че да се потопи под водата и леко да бразди повърхността, така че да си личи точно къде е торбата с хляба. Освен това влакното на въдицата минава свободно над “бочката” без да я закача.
Третия вид примамка, който се използва по Дунав е Сферата. Тя е аналог на мамката, но към арматурата се слага омесен на тесто хляб и отново се поставя бочка и се замята от брега. Определено тя се използва по-рядко. Само в моментите рано напролет, когато водата е ледена и трябва да се хвърли от брега. Тя е по-компактна и лети по-далече от тежката и обемна “мамка”. Затова пък втората отделя постоянно трохи хляб по течението и е далеч по ефективна.
Накрая най-простият начин, използван за примамване на скобари и мъздруги по Дунав е тестото хляб, с което се обвиват няколко плоски камъка и така се хвърлят във водата. Това също върши работа, но риболовът не е толкова прецизен и резултатен.
До ден днешен истинските скобараджии залагат точно на дунавската “мамка”. Особено от Лом нагоре. В долното течение на реката русенци използват класическа захранка. Там бреговете са по отсечени а течението по-бавно.

 

Тактика на риболова
Лятото вкарването на мамката става с плуване. Мрежата се поставя на желаното място и дъното на 2-3 метра под мамката се изчиства от камъни или водорасли. Ако водата е по-студена, за вкарване се използва гащеризон. Стига се максимално навътре и торбата се изтласква навътре с ръка още 2 м. За този риболов може да се използва къса болонеза 5 м или друг телескоп с водачи и макара, но определено най-резултатен е

директният 6-метров телескоп. С него и удоволствието от борбата с рибите е най-голямо. Риболовът е прецизен и лесен, но все пак трябва да се понаджапа и да се използват високи ботуши. Линията е с оливета или утежнение в група над вирбела на повода. Той е дълъг педя, но на 7-8 см над куката се поставя малка стабилизираща сачма. Тя държи стръвта на самото дъно. Плувката е около 2 г. Не по-малка, тъй като течението е бързо и стръвта още преди да достигне торбата трябва да се е доближила максимално към дъното. Замята се на 2-3 м над бочката. Линията се изпъва и плувката преминава на не повече от педя зад стиропорената топка. Така стръвта минава съвсем близо край торбата – точно там, където дебне гладния скобар. Само 5-10 см, след като плувката подмине бочката, следва стръвно кълване, ако не сме объркали дълбочината. Ако стръвта минава високо над главите на рибите, кълване няма да последва скоро. Ако оловото се влачи по дъното, плувката ще изчезва постоянно и ще има много празни засичания и закачания в дъното или торбата. Най-добре е само стръвта едва-едва да докосва дъното. Точната дълбочина може да се премери като се придърпва дебелото влакно от брега докато бочката се опре в торбата. Колкото влакно се прибере толкова е дълбочината до вирбела. Прибавя се тази и на “мамката” и толкова. След замятането нагоре по течението линията леко се придърпва и предържа за да мине плувката близо до стиропора.
Първите скобари пристигат за не повече от 15 минути от както сте хвърлили торбата. Рибите се подреждат под торбата и дори започват да бутат по нея. Често кълването е рязко на сантиметри след бочката. Има и кълванета над нея, но те е добре да се пропускат, тъй като е вероятно рибата да се оплете във въжето. Не е нужно и да се пуска плувката да изтича повече от 2-3 м под мамката. Когато ги има скобарите си кълват точно след торбата.
Както вече споменах в този риболов от изключително значение е нагласянето на точната дълбочина до сантиметър. Нивото на реката, обаче се мени постоянно и ако в десет сутринта сте измерили дъното точно, но към обяд може да е мръднало с десет и повече сантиметра. Това най – лесно се коригира като с идването на водоема забием на водолинията на брега клечка индикираща промяната на нивото. Междувременно я следим и коригираме дълбочината си по нея.
Когато риболова стартира върви добре около час – два, след което торбата почти спира да пуска хляб. Тогава е добре да подърпаме въжето и стиропора да удари няколко пъти торбата за да тръгне отново хляб по течението. Тръгне ли хляба бързо идват скобарите. Ако риболова е много активен, а течението бързо хлябовете след 3-4 часа свършват и трябва “мамката” да се зареди наново.
Добрите скобарски места, обаче се знаят добре и често на тях се пускат по няколко мамки. По правило най-облагодетелствана е последната, но не винаги. Първите са на най-доброто място. Следващите застават на 20 метра под тях и вкарват торбата с 2 м по-навътре. Следващите правят същото и на първите се налага от обяд нататък да ловят на 40 м от брега и на голяма дълбочина, което е доста неудобно. Затова са за предпочитане е да се избере място под което следващите да не могат да хвърлят друга “мамка”.

 

Стръв
Най-добрата стръв за скобара е хлябът. Пресният топъл ръчен хляб е идеалният вариант. Рибите имат сериозно обоняние и на тази апетитна троха кълве най-смело. Недостатък е, че на всяко презамятане се залага нова троха. Плюс е, че всяка троха отплува по течението и примамва допълнително рибите.
Най-удобна е трохата от т. нар. френски хляб. В последните години се наложи босненският, който е с отлични качества. Не пада лесно от куката и рибите го кълват много добре.
Другата стръв е гроздът бели червеи. На куката се слагат от 3 до 5 броя. Предимството им е, че не падат лесно и рибите кълват също добре на тях. Когато риболовът е активен, ги оглозгват на почти всяко замятане, и трябва на куката да се добавят нови. Недостатък е, че милионите попчета са луди по тях и ги атакуват смело, а и на червеите кълват и по-дребните скобари, а на трохата преимуществено взимат едрите “цепеници”.
Третата популярна стръв е топчето стиропор. На него риболовът е най-спортсменски. Кълването е мълниеносно и за засичане имате само един миг, който често се пропуска и това вдига доста адреналина. При тази стръв стабилизиращата сачма на 3-4 см над куката е задължителна.
По Дунав скобарите не са особено претенциозни и изфинването не е от голямо значение. Кука №10-12 и повод 0,12-0,14 мм е добро решение. По-тънко влакно няма смисъл да се ползва, освен ако рибите не са много редки и капризни. При риболова на троха е желателно куката да не е дребна, за да държи стръвта стабилно. Кълванетата на рибите в силното течение са смели и риболовът носи много емоции. Особено когато сте навъртяли едрите скобари в “краката си”
Случва се от време на време на мамката да се завърти и едра мряна, толстолоб, шаран или дори бял амур, но за съжаление тези моменти са все по- редки.
Така или иначе тази година на реката от лом нагоре има много, при това едри скобари, които си заслужават отвсякъде отделеното им за риболов време. Ако имате възможност грабвайте въдиците, 4-5 стари хляба и право към реката.
Най-добрите места за риболов са край Ново село, Флорентин и малко преди Видин. Местните рибари за ден успяват да напълнят живарника до горе!
Освен този риболов мнозина практикуват и риболова на дъно на едри риби. Предимно привечер се търсят сомове, бели мрени, шарани и бели амури на стръв попови прасета, земни червеи и качамак. Има всички условия за успешен риболов през новия сезон. Риболова на реката има и един голям недостатък – милиардите гладни комари, които с нетърпение чакат рибарите! Не е разумно на реката да се ходи без противокомарни спрейове и мазила.
 


 Добави коментар
  Вашето име: 
  Email:  
  Коментар:  
   
*Всички коментари се публикуват след одобрение от оператор

Архивни статии


Тук е събран голям масив от статии на наши и чужди автори, публикувани в сп. "РИБИ И ТАКЪМИ" и "РИБАРСКИ ВЕСТНИК". Систематизирани са по теми и години.

Риболов на мач
Риболов на щека
Риболов на плувка
/други/
Захранки и стръв
Възли и монтажи
Риболов на фидер
Шаранджийски риболов
С муха и шнур
Риболов на сом
Хищници на спининг
Хищници на стръв
Подледен риболов
Морски риболов
Спортен риболов
Теория
Риболов по света
Интервюта
Такъми
Маршрути
Репортажи
Страници: 1  2  3  4  5    » 
Съдържание
Новини /4 Морски риболов Лефериада /6 Калоян Белополски за уникалния есенен риболов на черноморски лефери На спининг Даунригер:плюсове и минуси /12 Как ...
Игра на тежести
Интервю със Саймън Померой, изобретателя та тежестите STONZE и гуру на империята Pallatrax. Екологичните тежести се приемат с широки обятия по цял свят. ...
Анатомия на рибата
Една от окуражаващите насоки на съвременния риболов е фактът, че риболовците искат да знаят повече за рибите, които хващат и така да ги предпазят ...
Хитрости за зимния сезон
Риболовът на лед е колкото лесен и приятен, толкова и труден. Причината е ясна – при минус 10 градуса не е лесно да клечиш цял ден на леда. Дупката от ...
Съдържание
Актуално Пролетни “баби” и каракуди / 4 Калоян Белополски за майсторския риболов на пролетни риби в яз. “Калето” край Пловдив, точно ...
Сезон за лов на щуки
  Октомври е сезонът на щуките. Времето запладнява, настъпват първите дъждовни дни. Зъбатите хищници се развихрят. Сега е моментът да уловим някоя ...
Риболов на големи бели риби
Всяка година Дитмар Изаяш записва в сметката на уловите си значителни количества трофейни бели риби. Ние искахме да узнаем повече за риболова и намирането на ...
Световно по плувка 2010 г.
Треньорът на английския национален отбор Марк Даунс на разузнавателна мисия в Испания, където наблюдава финала на турнира Sensas Challenge на езерото Викарио ...
Спортната 2009 година
част 2   От Ян Ван Шендъл   Европейското в Радице, Словения Миналия месец ви разказах всичко за Световното Клубно Първенство в Мадунице, ...
Шаранът на хората
Доктор Марк Бурдас разкрива как човечеството е изиграло огромна роля в създаването на днешната “супер риба“, която се опитваме да ...
Страници: 1  2  3  4  5    » 
 Топ новини
 Новини


 Времето утре
Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6 Warning: file(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 27 Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6