Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348 Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348

 Актуално


 Поръчай сега
 Порция смях :)

Разговор между пенсионери:
- Наборът Ваньо май е изял жена си.
- Как разбра?
- Питам го какво е вечерял, а той ми отвръща с тайнствен глас: "Ядох филе от акула!..."
- Но той нали твърдеше, че тя била усойница?!?

 Статия

Мандренската брияна

Риби и Такъми (бр. 10 / 2008 г.)

Речната царица на югоизточна България

 

Сем. Cyprinidae
Род Chalcalburnus
Вид Chalcalburnus chalcoides
Подвидове Chalcalburnus chalcoides danubikus
Chalcalburnus chalcoides mandrensis Drenski
Chalcalburnus chalcoides schischkovi Drenski

 

Когато стане въпрос за Мандренската брияна (Бельовица), повечето хора я чуват като мряна или въобще не са чували за тази невероятна риба. В този материал ще се опитам да представя една от най-интересните риби в сладководния спортен риболов на Бургаска област.

 

Вет.лек. д-р Петър Петров

 

Брияната принадлежи към сем. Шаранови. Видът е класифициран през 1954 г. от ихтиолога П. Дренски. Родът Chalcalburnus, към който принадлежи, съдържа няколко вида проходни, сладководни и соленоводни риби, разпространени в басейните на Черно, Каспийско и Аралско море, в езерото Ван (Турция), в басейните на реките Тигър, Ефрат и в Южен Иран.
В България обитават три подвида на типичния вид Chalcalburnus chalcoides:
1.Chalcalburnus chalcoides danubikus – Облез, Дунавски уклей; долното течение на р.Дунав и притоците й. Достига до 25 см и тегло 200 г.
2. Chalcalburnus chalcoides mandrensis Drenski – Мандренска брияна - ендемичен подвид от ез. Мандра до гр. Буртас. Най-едрият уловен екземпляр принадлежи на покойния Бай Слав – 43 см с тегло 680 г.
3. Chalcalburnus chalcoides schischkovi Drenski – Резовска брияна. Ендемичен подвид от реките Резовска и Велека. Достига до 17 см.

 

Отличителни белези
Тялото на брияната е удължено, странично сплеснато, покрито с неголеми плътно стоящи люспи. Люспите странично на тялото и по корема са сребристо бели, а по гърба - сиво-зеленикави. На външен вид подрастващите екземпляри много трудно се различават от уклейката Alburnus alburnus, чийто люспи са лесно падащи. Зад коремните перки брияната притежава люспест кил, при уклея килът е без люспи. Хрилните тичинки са гъсти и дълги. Гълтачните зъби са двуредни леко назъбени с формула 2,5-5,2. Устата е насочена нагоре, пригодена за изхранване в повърхностните слоеве на водата. Долната челюст е издадена силно напред, представляваща предния край на главата. Брадичката е удебелена в малка бучка като в горния си край завършва с леко зъбче, влизащо в съответна вдлъбнатинка на горната челюст.
В югоизточна България брияната се среща от р. Хаджийска на юг да р. Резовска. Среща се в язовирите “Порой”, “Ясна поляна”, “Промет”, езерото Мандра и вливащите се в него реки Факийска, Средецка, Дюлевска.

 

Меню
За разлика от другите подвидове мандренската брияна се отличава с изключителните си размери, които може да достигне. Това се дължи на богатото на хранителни ресурси Мандренско езеро. Със сравнително плитките си води езерото е предпочитано място за размножаване на десетки видове насекоми, ракообразни, фито- и зоопланктон. Голям процент от рациона на брияната са зоопланктона, различните видове хируномуси, а също така малки рибки и падащи във водата насекоми.

 

Цикъл на развитие
В средата на септември, с първите есенни дъждове, които повишават нивата на реките, брияната започва да се групира на големи пасажи пред устията и в един момент навлиза в реките като налита с голям апетит на всичко, което срещне срещу себе си. При не много студени зими рибите презимуват в реките, но при тежки дълготрайни заледявания се прибира на по-дълбоко в езерото. През ранна пролет към края на февруари рибите осъществяват втора миграция, този път за да продължат рода си. Стараят се да достигнат най-горните течения на реките, където мръстят на порции в продължение на няколко седмици в зависимост от температурата и нивото на водата. По-време на миграцията брияната издава присъствие с непрестанните си подскоци над водата, в състояние е да прескочи препятствия с височина над един метър. С помощта на мощната си мускулатура преодолява и на пръв поглед много плитки и бързи участъци от реката. След излюпването си от хайверните зрънца младите личинки се завръщат в езерото, където започват бързо да нарастват.
Цикълът на развитие, който ви описах се осъществява при нормални условия, които почти липсват в последните 15-20 г. Първият основен фактор за това е масовото засушаване на реките в Странджанския регион. Дори и през зимно време реките трудно поддържат постоянно ниво. Вторият, най-драстичният, е естествено човешкият фактор. Знаейки сезонността на миграциите, устията на реките се преграждат с мрежи, чиито диаметър на очите се смалява постоянно (съдейки по екземплярите, които се появяват по пазара). Веднъж докопала се до реката, местното население на селищата, през които минават реките, значително я разрежда с големи рачила (калдарми), предимно нощем. И накрая за нас свободните риболовци остава, ако успеем да уловим 10-15 риби да казваме „ура”!
Сега, тук искам да поясня нещо. За всеки риболовец е нормално да си задържи 2-3 кг риба и да си похапне примерно няколко пъти през сезона. Брияната е изключително вкусна риба и то приготвена по всички възможни начини. Това, което ме възмущава, е мариноването на десетки буркани и тъпченето на фризери. Положението с опазването на рибното ни богатство е направо отчайващо; привършвайки този ред на мисли, искам да припомня на всички, които са се запътили да риболовстват мандренска брияна, че този вид е застрашен от изчезване!

 

Риболов – техника и такъми
Искам да се спра на техниката и нужното риболовно оборудване при улова на брияна. Спортният риболов на бельовица в Мандренското езеро е доста труден, уловите са спорадични, по простата причина, че рибите държат пространства доста далече от брега, често следващи теченията, предизвикани от крайбрежните бризове и носещите се с тях потоци от излюпващи се хируномуси. Въпреки всичко, аз лично съм имал много добри успехи в началото на есента при риболов на мач на стената на езерото, но това, както споменах, са отделни изолирани случаи.
Основният риболов на брияна се осъществява в реките. Тогава, както казах по-горе, апетитът на рибите е много изострен, което прави риболова изключително вълнуващ. Използват се голи телескопи, добре е да са комбинирани с карбонови шпиц върхове, за да може да се подават при нужда свръх леки плувки. На места, където позволява, може да се използват и щеки. Но тъй като риболовът е доста динамичен, рибите трудно се задържат на едно място; това от своя страна изисква мобилност и предизвиква известни затруднения.
Добре е винаги да имате под ръка 1-2 кг подхранка, която при нужда се забърква рехаво и се подава на малки стиски, колкото да се възбуди интереса на рибата към стръвта. За стръв е добре да разполагате с бял червей, пинки и по възможност жълъдов червей. Когато кълването позатихне, добре е да сменяте стръвта. Линията се монтира с основно влакно 0,12 мм. По-тънко не е желателно, тъй като реките ни са доста залесени и възможността да закачите някой клон и да оставите там цялата линия е голяма. Използваните плувки са с носимост от 0.5 до 2 г, в зависимост от силата на течението. Най-разумната дебелина на повода, по моя преценка, е 0.10 мм, тъй като се закачат доста едри риби, а не винаги може да се ползва кепче. Утежнението е групирано в пакет (верижка от сачми) непосредствено над повода, който е с дължина 20-25 см. Номерата куки, които използвам са 18-14 според големината на рибите. Няма да се спирам на модел, желателно е да са тънки (да не пукат червеите) и сравнително здрави. Закачат се два до три бели червея за единия край, но когато кълването е капризно, аз лично нанизвам един до два червея по дължина. Кълването на рибата обикновено е поривисто, в много случаи още на пропадане плувката потегля рязко встрани. В много случаи, когато рибата се държи в придънните слоеве, плувката бавно намалява хода си и леко се потапя, създавайки впечатление, че сме закачили нещо по дъното. В общи линии мога да обобщя, че при всяко едно движение на плувката е добре да се засича. Дори и да няма риба на куката, брияната обича шума от цопването на сачмите, даже е препоръчително по-честото презамятане. Най-популярен метод за риболов е возене с леко задържане от време на време. Понякога рибите кълват много добре на возене на скорост, друг път- на задържане с повдигане на стръвта, затова препоръчвам да се използва цялото умение на колегите при риболов в течащи води. Засичането е късо, изпълнява се само с китката, в противен случай оплитането в надвисналите клони е стопроцентово. Веднага след улавянето се усеща мощното съпротивление, което не може да се сбърка с друга риба. Рибата рязко сменя посоката на движение като много често изкача над водата. Бельовицата умира много бързо на сушата, също така е много чувствителна към кислородна недостатъчност. Това трябва да се знае: ако не връщате рибите веднага, то добре би било да се ползват живарници, а не затворени съдове с вода.
На всички колеги пожелавам риболовни успехи! Пазете рибното ни богатство, а бреговете на водоемите чисти!


 Добави коментар
  Вашето име: 
  Email:  
  Коментар:  
   
*Всички коментари се публикуват след одобрение от оператор

Архивни статии


Тук е събран голям масив от статии на наши и чужди автори, публикувани в сп. "РИБИ И ТАКЪМИ" и "РИБАРСКИ ВЕСТНИК". Систематизирани са по теми и години.

Риболов на мач
Риболов на щека
Риболов на плувка
/други/
Захранки и стръв
Възли и монтажи
Риболов на фидер
Шаранджийски риболов
С муха и шнур
Риболов на сом
Хищници на спининг
Хищници на стръв
Подледен риболов
Морски риболов
Спортен риболов
Теория
Риболов по света
Интервюта
Такъми
Маршрути
Репортажи
Страници: 1  2  3  4  5    » 
Схеми за лов на бяла риба
  От Станил Йотов   Ноември е месецът за лов на бяла риба от лодка. Зъбатиките вече върлуват в дълбокото и се хранят активно. Това е един от ...
Какво има в пелетите
  Това е стръвта, която промени риболова в последните години. В тази статия ще разгледаме основните разлики между 5-те най-разпространени типа ...
За дунавски шарани на фидер
 Венелин Съйнов (Лино)   Един слънчев, но ветровит ден в края на август ми помогна да преоткрия това място на големия Дунав, където като дете ...
Как да хванем трофеен кефал през зимата?
Най-добрата зимна захранка са белите червеи, подавани с прашка   От Калоян Белополски   Една от малкото активни риби в реките през цялата зима ...
Комбинирани примамки
Методът , който някога се наложи да изпитаме от безнадаждност, днес се прилага усилено от професионалните риболовци на бяла риба в Холандия и Белгия. Става ...
Спортната 2009 година
  От Ян Ван Шендъл   Крайно ми е неудобно! Преди повече от два месеца обещах на главния ви редактор нова серия статии за сп. “Риби и ...
Пъстървата през лятото
Пъстървовият риболов през август може да доведе до отчаяние, особено ако сте новобранец в тази дисциплина. Това е времето, в което нивото на реките пада ...
В царството на Таймените
  От край време една от най-бленуваните дестинации за риболовците от цяла Европа е Монголия. Да отидеш за риба там звучи много екзотично, дори и на ...
Зарганите идат!
Ловят се на бомбарда по цялото южно Черноморие Всяка есен изключително актуален става риболовът на заргани по морето. В последните 7-8 години стотици ...
Времето на големите платики
В последните десетина години рибните запаси от платика в яз. “Искър” се увеличиха значително и логично риболова на този вид риба стана масово ...
Страници: 1  2  3  4  5    » 
 Топ новини
 Новини


 Времето утре
Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6 Warning: file(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 27 Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6