Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348 Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348

 Актуално


 Поръчай сега
 Порция смях :)

Разговор между пенсионери:
- Наборът Ваньо май е изял жена си.
- Как разбра?
- Питам го какво е вечерял, а той ми отвръща с тайнствен глас: "Ядох филе от акула!..."
- Но той нали твърдеше, че тя била усойница?!?

 Статия

Силикон или мъртва рибка?

Риби и Такъми (бр. 2 / 2009 г.)

Преди около половин век белгиецът Алберт Драшкович уловил първата си бяла риба, като използвал за стръв мъртва рибка. Той придавал на умрялата си стръв такива движения, че рибето играело във водата като живо и привличало вниманието на хищниците. Оттогава, вече 50 години, десетки хиляди риболовци вървят по стъпките на знаменития спинингист от Белгия.

 

От Станил Йотов

 

На практика риболовът на бяла риба и костур с мъртва рибка има доста общи неща със схемите, по които се лови със силиконови примамки. И в двата случая става въпрос за залагане на мека естествена или изкуствена стръв, на която придаваме живот чрез движението на пръчката. Особено за зимния сезон този вид риболов може да бъде изключително ефективен. Последните излети, които проведохме заедно с колеги-спинингисти, показаха че има значение дали ще предпочетем джиг със силикон, или ще примамваме бялата с някоя от техниките с мъртва рибка. А може да прибегнем до онази невъобразимо абсурдна комбинация, при която закачаме на джиговата глава силиконова примамка, а след това нанизваме на куката и един умрял уклей!
В моя случай, когато предприемам такъв тип излет, предпочитам да тръгна запасен и подготвен както с джигове и силиконови примамки, така и с кофа дребни рибета за всеки случай. Работата е в това, че понякога бялата риба изпада в настроение, при което атакува много по-активно монтажа с мъртва рибка, отколкото този със силиконовите примамки. Ето какво се случи с мен и още няколко колеги по време на няколко излета, в които тествахме успешно двата вида риболов.
Мястото на действието е язовир „Дъбника” до Плевен. Водоемът е традиционно място за улов на бяла риба и костур. Въпреки нехайството на ИАРА, която допуска язовирът да се изгребва буквално денонощно с мрежи от местните бракониерски бригади, все още е възможно да се улови по някоя бяла риба. Екземплярите не са много големи, в масовия случай се ловят сулки до около килограм. Понякога кълват и трофейни костури. Всичко това прави водоема доста привлекателен, като се има предвид, че местата, където може да се лови бяла риба, далеч не са толкова много.

 

На първия излет
Първия си излет проведохме в рамките на един ноемврийски следобед. Първоначално бяхме ходили за щука на друг водоем в района, но след като цяла сутрин нямахме нито един удар, решихме да се прехвърлим на „Дъбника”. Имахме информация от местен колега, че може да разчитаме на улов на хищници със силиконови примамки. Пристигнахме, надухме едната гумена лодка и с нея доплувахме до терасата на едната от двете кули във водата. Изкатерването по кривата стълбичка си беше истинско изпитание за хладнокръвието. В крайна сметка се изкатерихме и бяхме готови да ловим.
Направи ни впечатление, че на повърхността бяха излезли милиони дребни уклеи, чието спокойствие се нарушаваше от върлуващите под тях дребни костури. За нас те не представляваха интерес, тъй като разчитахме, че ще ни клъвне нещо по-солидно. Хищникът обаче проявяваше учудваща пасивност към силиконовите примамки. Реших, че ще бъде добре да опитаме и с мъртва рибка. Тъй като не разполагахме с цапало или рачило, се наложи да си ловим уклейчета с въдица. Рибките бяха по 4-5 см. Предприех възможно най-простата тактика – уловеното уклейче го закачах през устата, прекарвах куката в главата му и острието излизаше зад врата на рибката.
Заложих на глави с тегло между 6 и 8 грама, снабдени с куки с късо стебло. В началото търсех рибата само пред мен, като водех примамката вертикално. Отпусках до дъното, след това потропвах няколко пъти по него и бавно започвах да издигам до около метър нагоре. По време на издигането движех върха на пръчката си нагоре-надолу в рамките на 3-4 см. Този тип движение придава следната игра на рибката: с некоординирани действия примамката започва да се издига над дъното, като мърда безпомощно. Това е имитация на умиращ уклей, който изглежда много лесен за улавяне и изяждане от всеки хищник.
Първият удар настъпи след няколко минути, когато извлякох от водата един доста добър костур. Колегите около мен веднага минаха на същата техника и регистрираха първите удари. Бързо извадиха по един хубав костур около половин кило. След това улових първата сулка за деня, която върнах обратно във водата. Кълването й беше съвсем леко – усетих как нещо долу задържа рибката и повлича бавно. Засякох веднага и сулката беше там!
Продължих по същата схема. Улових още един костур, а след това имах мощен удар, но за съжаление рибата се откачи. Вероятно беше някоя от редките едри бели риби в този участък.
Реших, че ще бъде по-добре, ако обловя по-голяма зона от участъка пред нас. Започнах да хвърлям към отсрещната кула, и по движението на примамката по дъното установих, че на това място има доста рязка смяна на дълбочината. Това са местата, където бялата риба често се концентрира. Подадох мъртвото рибе до дъното и започнах да го тътря бавно, с придърпвания чрез върна на пръчката. Правех паузи от по 3-4 секунди при всяко обиране на влакното. Сигурен бях, че ще имам удар. И той не закъсня! В един момент усетих, че нещо почуква отдолу, и след това линията започна леко да се изпъва. Засякох силно и онова нещо отдолу напъна здраво. След малко извлякох една сулка около килограм.
Продължих по същата схема, със същото рибе, тъй като наловените за стръв уклеи междувременно бяха свършили. Рибката беше малко наръфана, но се крепеше добре на куката. Още на следващото замятане имах удар и следващата сулка вече излизаше нагоре. От рибката беше останала само опашката, но я набодох криво-ляво на куката. Мислех, че няма да имам кълване, но белите риби отдолу бяха на друго мнение. Атакуваха опашката също толкова безкомпромисно, колкото и цялата рибка.
След това опитах със силиконови примамки, но тях бялата риба не искаше да ги помирише. В същото време нападаше подадения уклей много стръвно. Само един от колегите успя да излъже една сулка със силикон в този следобед, докато всички останали хищници клъвнаха на техниката с мъртвата рибка.
Случаят показва, че има ситуации, в които техниката с мъртва рибка може да се окаже единственото спасение за деня. Това, разбира се, не е новина – съществуват достатъчно примери от щукарския риболов, когато щуката не желае да атакува изкуствените примамки, но за сметка на това кълве добре на „Драшкович”.

 

На втроия излет
На следващия излет реших да изпробвам една схема, за която бях чел преди няколко месеца. Става въпрос за публикация на известния ловец на бели риби Дитмар Изаяш. Той твърди, че капризните сулки може да бъдат излъгани посредством комбинация от силикон и мъртва рибка, нанизани едновременно на куката. Разбира се, всичко това се нуждаеше от проверка, тъй като във всяка страна риболовът е различен. В Германия се лови по един начин, а в България – по друг. Самата риба на отделните места си има специфики в поведението. Така че всяка схема на риболов, заимствана от чужбина, не бива да се приема като панацея, а трябва да се изпробва.
Тестът извърших пак от същата кула. Този път си носих кофа с дребосъци за стръв и добре, че се бях подсигурил с тях, тъй като уклеите този път ги нямаше. В началото опитах само с мъртва рибка и веднага имах удар, за съжаление празен. Сулките си бяха там долу, но както се оказа, кълването далеч не беше толкова активно, колкото миналия път. Продължих да опитвам само с мъртво рибе – нищо. Тогава прибягнах до схемата на Изаяш. Нанизах силиконка, като внимавах цялата сгъвка на куката да излезе отвън. След това набодох уклея през главата. Огледах така получилата се примамка – изглеждаше доста съмнителна. Опитах се да разсъждавам като бялата риба, но не разбрах какво точно трябва да припозная в това безумие. Каква беше обаче изненадата ми, когато улових една сулка още с първото подаване на джиговата глава с двете неща на нея до дъното! В хода на излета имах още удари на тази примамка, което ме убеди, че схемата на Изаяш може да се ползва с успех и в нашите води.
Когато става въпрос за схеми с мъртва рибка, трябва да спомена, че описаният от мен вариант на риболов е възможно най-простият и сравнително примитивен. Ефикасността му се състои в това, че нанизаното на джиговата глава рибе играе много примамливо. В същото време обаче празните кълванета са доста, тъй като нямаме монтирана допълнителна втора кука. Разбира се, изпуснатите риби са предимно дребни сулки, които трудно налапват рибката. За сулка от порядъка на килограм не представлява никакъв проблем да поеме както трябва примамката. За разлика от улова на този хищник с жива рибка, където се чака сулката да издърпа поне два метра влакно преди да засечем, тук засечката се прави веднага, без да чакаме нищо.
Разбира се, в никакъв случай не бих отрекъл силиконовите примамки като ефикасна стръв за сулка. Когато сме ги подбрали както трябва и бялата риба е гладна, няма проблем да си наловим достатъчно хищници с тях. Когато обаче не кълве, можем да опитаме с мъртва рибка - шансът да прилъжем хищника съвсем не е незначителен.
Другата добра възможност е да ловим сулка с онова приспособление, известно у нас като „чебурашка”. Това е олово с две ушички. За едната халка се закача линията. На другата можем да монтираме метална ос с кука в края, като на оста предварително сме нанизали мъртвата рибка. Закрепването на двата елемента става посредством халка или друг подобен елемент. При риболов с „чебурашка” можем да си позволим използването на по-едри мъртви рибета за стръв, като поставим втора кука с допълнителен повод, която да забием в опашката на рибето. Монтажът обаче трябва да се извърши прецизно, за да не се нарушават много движенията на рибката във водата.
Риболовът на сулка и костур с мъртва рибка обаче не бива да се абсолютизира. Съществуват достатъчно други ситуации, в които сме били свидетели на много висока активност на белите риби към силикона, и доста по-пасивно кълване на мъртва или дори жива рибка. Когато прохождах в този риболов в края на 90-те години, съм бил свидетел как например от стената на „Копринка” се ловяха чудесни бели риби с първите внесени у нас примамки на „Мистер Туистер”, а в същото време на подадени с жива стръв въдици нямаше удар. Същото беше положението и на устието на „Жребчево”, където бялата риба излизаше буквално в реката. Затова силиконът трябва да присъства в багажа ни за всеки такъв излет.
Ако бялата риба кълве добре на силикон, не виждам причина, поради която да предпочетем мъртвата рибка. Уловът с изкуствени примамки е много по чист и спортсменски. При пасивни риби обаче спасението е в алтернативата с мъртва рибка. Впрочем това се отнася и за риболова на други хищници като костура и пъстървата например. Понякога костурите само оглеждат любопитно силикона и не го атакуват, докато към мъртвата рибка са много по-яростни и безкомпромисни. Преди две години бях свидетел на пъстървов риболов, при който рибите атакуваха много рядко блесните, но за сметка на това кълвяха много уверено на малка кубинка, подадена във водата с нищелка – приспособление от метална ос с тройна кука, на която се нанизва рибето. За щуката вече стана въпрос, че има дни, в които избягва блесните и воблерите, а е активна спрямо рибките, подадени с „Драшкович” или нищелка.
Доста колеги, считащи себе си за 100-процентови спинингисти, отричат риболова с мъртва рибка, тъй като не кореспондира с идеята за изкуствена стръв. Според мен става въпрос за един и същ вид риболов, при който придаваме движение на примамката чрез въдицата. Няма нищо срамно в това, ако в дни на пасивно настроение на хищниците прибегнем до някоя от схемите с мъртва рибка. В крайна сметка целта ни е да ловим риби, а не да въртим напразно макарата.


 Добави коментар
  Вашето име: 
  Email:  
  Коментар:  
   
*Всички коментари се публикуват след одобрение от оператор

Архивни статии


Тук е събран голям масив от статии на наши и чужди автори, публикувани в сп. "РИБИ И ТАКЪМИ" и "РИБАРСКИ ВЕСТНИК". Систематизирани са по теми и години.

Риболов на мач
Риболов на щека
Риболов на плувка
/други/
Захранки и стръв
Възли и монтажи
Риболов на фидер
Шаранджийски риболов
С муха и шнур
Риболов на сом
Хищници на спининг
Хищници на стръв
Подледен риболов
Морски риболов
Спортен риболов
Теория
Риболов по света
Интервюта
Такъми
Маршрути
Репортажи
Страници: 1  2  3  4  5    » 
Тънкости в риболова на дебелите костури
Ноември не е от най-риболовните месеци. Особено ако ловим хищници със спининг. Щуките стават по-пасивни, отколкото през изминалите седмици. Бялата риба не е ...
Какъв модел кука да изберем?
Моят Fang Twister монтаж – този нов модел е брилянтен! ...
Риболовът на пъстърва в края на сезона
  Кога почна, кога свърши? Остана месец до края на пъстървовия сезон. Седем месеца се изтърколиха бързо-бързо. Пред нас е последният. След това – ...
Шарани и каракуди по италиански
Юли Йорданов - Цирка девети в света!   През първата седмица на септември се проведе поредното Световно първенство по риболов на плувка в Италия близо до ...
Съдържание
Актуално Магията на тролинга /4 От Калоян Белополски. За емоционалния риболов на елитни хищници от лодка Изкуствени примамки Дълбоко газещите воблери ...
Нашествие на есенни сафриди
  Първо навестиха “Болата” край нос Калиакра От Калоян Белополски   Тази година въпреки яките августовски жеги сафридите се ...
На връщане от Шотландия
От Станислав Мънков   Първата седмица на май месец трябваше да съм на практика по морска биология на остров Great Cumbrae, който се намира до Гласгоу. ...
Със спининг за щука
Здравейте, приятели. Казвам се Васил Ламбов, на 33 години съм, роден съм и живея в София. Обикалям водоемите в България от двайсетина години, а в последните ...
Техники и тактики за пъстървовия сезон
  Край! Четирите месеца забрана на пъстървовия риболов свършиха. На 4 февруари се открива сезонът за лов на петнистите красавици. Чакат ни осем месеца ...
Първият ми трофеен шаран
От Теодор Раев   Беше 9 юни. Часовникът на алармата на телефона ме събуди - 5:00 ч. Скочих от кревата, отидох в кухнята и включих кафе машината. В ...
Страници: 1  2  3  4  5    » 
 Топ новини
 Новини


 Времето утре
Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6 Warning: file(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 27 Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6